Beboerne i Tyristuggu

 Ola Mæla øverst i Sleggveien, ca 1900.
Ola Mæla øverst i Sleggveien, ca 1900.
Ifølge folketellinga fra 1875 er det Ole Christensen Hitterdal (1826-1912), i daglig tale kalt Ola Mæla, som eier hus nr. 398. Han var gift med Helle Olsdatter Fætten (1814-1884). I det vesle huset med bare ett oppholdsrom bodde hele familien:

Randi Borgos

Ola og Helle, en 22 år gammel sønn, ei 25 år gammel datter og sønnen hennes på fire år. Ola Mæla, som var skomaker, hadde dessuten verkstedet sitt i denne stua. Helle var kokke i bryllup og andre store lag, og Ola var ofte med som spellmann. Utnavnet ”Mæla” kommer av at Ola vokste opp i Mælastuggu som sto
på elvemæla der den store Riisgården står i dag.

 Jon Christensen Hitterdal, Jo-Mæla,
Jon Christensen Hitterdal, Jo-Mæla,
Bror til Ola Mæla, Jon Christensen Hitterdal, kalt Jo-Mæla, bodde i en periode sammen med Ola i hus nr. 398. Jo-Mæla var maler og hadde verksted i Bokk-stuggu på andre sida av gata.

Helle og Ole Christensen Hitterdal hadde som sagt to barn: Dattera Olava (1846-1928) som ble gift med Anders Olsen Langen på gården Øvre Åsen og sønnen Christian (1849-1927) som fikk stor familie og kjøpte hus på Bakkan, nederst i Dahlbakken. Han forkortet familienavnet til Dahl. Christian Dahl var en kjent felespellmann.


I 1908 kjøpte Tyri Jensdatter Myren (1862-1937) huset etter Ola Mæla. Tyri Myren var fra gården Myren nordre i Os i Østerdalen. I et brev angående huskjøpet skriver Tyris nabo og medhjelper på Os til en av etterkommerne etter Ola Mæla: ”Da jeg for tiden ikke kan være med Tyri Myren op til Røros og afslutte handelen paa denne Stue, som tilhører Ola Mæla, saa maa jeg bede om du af Godhed vilde være med Tyri i mit Sted
og afslutte handel paa denne Stue, jeg har set Stuen og jeg syntes den
var pasende for hende, jeg vilde at det Inventar som er i Stuen skal følge
med for samme betaling.”


 Tyri Myren på trappa til Tyristuggu
Tyri Myren på trappa til Tyristuggu
Tyri Myren var enslig og tok seg arbeid i flere av de største gårdene på bergstaden, blant anna var hun hos lærer Anders Bergan og kjøpmann Adolf Holden. Hun vaska og bakte, gikk i fjøset og gjorde anna forefallende arbeid. I ledige stunder satt hun med strikking og veving for Hiorts Stiftelse, en arbeidsordning som verksdirektør Peder Hiort opprettet til hjelp for bergverksbefolkningen.

I 1927 hadde Tyri Myren besøk av konservator Wilhelm Lund som gjorde oppmålinger av huset og beskrev interiøret. Stua var innredet med seng, kommode, hjørneskap, klokkekasse, et lite klaffebord, jernovn og vedkasse. Om kjøkkenet skriver Lund at det er: ”meget smalt, bare saavidt plads til en enkeltperson mellem døren og skorstenen,
og dette sandsynligvis bare nogenlunde bekvemt
naar døren staar aapen.”

 Tyri Myren fra Os bodde i Tyristuggu i Sleggveien på Røros.
Tyri Myren fra Os bodde i Tyristuggu i Sleggveien på Røros.
Tyri bodde i Sleggveien helt til hun døde i 1937, og huset har senere vært kalt Tyristuggu etter henne. Under siste verdenskrig bodde det finnmarkinger i huset. De var evakuert, og ble de siste som bodde i huset.


Dette nettstedet er et samarbeid mellom Sør-Trøndelag fylkesbibliotek, Rørosmuseet og Røros folkebibliotek.
Røros kom på UNESCOs liste over Verdensarvsteder i 1980, se også Riksantikvaren.
Innholdet på nettstedet er beskyttet i henhold til opphavsrett. Bruk er ikke tillatt uten rettighetsklarering.
Finansiert av Kulturnett.no og Norges Forskningsråd ved Høykom.